Top

Privacy statement

Privacy statement SweetyCakeShop.


Jouw privacy is voor SweetyCakeShop van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken en beveiligen. In deze privacy statement leggen we uit wat we doen met deze persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die wij verwerken

SweetyCakeShop verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in het contactformulier dan wel een ander opmerkingenveld, in correspondentie en telefonisch
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals je locatiegegevens, IP-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag/activiteiten op onze website

Wij verwerken niet altijd alle bovenstaande persoonsgegevens. Dat is namelijk afhankelijk welke diensten en functionaliteiten op onze websites je gebruikt.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SweetyCakeShop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen (dat kunnen er een of meerdere zijn):  


 • je de mogelijkheid te bieden om een bestelling te doen van de op onze website aangeboden producten en workshops. In het geval een online workshop wordt gekocht, krijg je toegang tot SweetCakeCommunity.nl.
 • jouw bestelling te verwerken, je te informeren over het verloop daarvan en te leveren.
 • je de mogelijkheid te geven bakvormen en taart- en cupcake standaards te huren.
 • jouw vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via social media, e-mail of telefonisch.
 • het verzenden van elektronische nieuwsbrieven met daarin speciale aanbiedingen, acties en informatie. Indien je hier niet langer prijs op stelt, kun je je altijd uitschrijven met de link onderaan de e-mail.
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om je garantie te kunnen geven op bepaalde artikelen
 • om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren en voor social media om ervoor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt.
 • als er een wettelijke verplichting is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze financiële administratie/belastingaangifte.

Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doelen dan waarvoor die verstrekt zijn.


De grondslagen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken zijn:
Noodzakelijke voorwaarde.

Het niet verstrekken van de daarvoor benodigde gegevens leidt ertoe dat wij bepaalde handelingen niet kunnen verrichten of geen overeenkomst met jou kunnen sluiten en nakomen. Een voorbeeld zijn je naam en adres bij een online aankoop. Zonder deze gegevens kunnen wij niets aan jou verkopen, omdat de door jou bestelde (en betaalde) goederen niet geleverd kunnen worden. Daarnaast hebben wij bijvoorbeeld je e-mailadres of telefoonnummer nodig om je op de hoogte te houden van je bestelling. Ook om te reageren op vragen of klachten hebben wij je naam en e-mailadres of telefoonnummer nodig.


Wettelijke verplichting.

De gegevens die wij verwerken voor de uitvoering van de belastingwet.


Toestemming.

Voor het versturen van de nieuwsbrief hebben wij je naam en e-mailadres nodig. Voor het versturen van een nieuwsbrief moet je echter SweetyCakeShop wel expliciet je toestemming hebben gegeven, anders sturen wij je deze niet toe. Deze toestemming kun je ook te allen tijde weer intrekken.


Delen van persoonsgegevens met derden

SweetyCakeShop zal jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties geven, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelen en dan ook alleen voor zover die gegevens daarvoor noodzakelijk zijn. SweetyCakeShop blijft wel verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.  

 

In de onderstaande tabel zie je met welke partijen SweetyCakeShop samenwerkt, welke persoonsgegevens aan die partijen worden verstrekt en waarom dat wordt gedaan.

 

Partij

Waarom gegevens verstrekken

Welke persoonsgegevens verstrekken  

Mollie

Betaalprovider. Mollie heeft een beveiligd systeem dat ervoor zorgt dat je als klant veilig kunt betalen via de diverse betaalmethoden (IDeal, Sofortbanking, mistercash, bankoverschrijving, etc)

Naam  
Billink

Via Billink bieden we je de mogelijkheid om achteraf, na ontvangst van de goederen en/of diensten, te betalen. Zij hebben een beveiligd systeem op basis waarvan zij hun werkzaamheden uitvoeren. Zie verder ook de algemene voorwaarden in dit kader.

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adresPostNL/MyParcel

Verzendpartner. Via MyParcel wordt de verzending geregeld en via postNL uitgevoerd. Zij hebben (beiden) een uiterst beveiligd systeem.

Naam, adresParkmanagement Project Solutions BV

Voordat de bestellingen worden verzonden via post.nl worden ze opgehaald bij ons door onze tussenpartner en rechtstreeks naar een post.nl punt gebracht.

Naam, adresNienke's

Bestellingen kunnen hier worden opgehaald

Naam, adres   

Luondo

Verzorgt de webshop software

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, overige verstrekte persoonsgegevens en technische meetgegevens

Enormail

Het softwaresysteem dat we gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrieven en om je te laten weten wanneer we een nieuw artikel op onze website hebben gepubliceerd.

Naam, e-mailadres

Google Analytics

Wordt gebruikt om bezoekersgedrag te meten

Technische meetgegevens van de apparatuur


Met uitzondering van Mollie en postNL/MyParcel hebben wij met de bovenstaande partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarin hebben we afspraken gemaakt om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Bij Mollie en postNL/MyParcel is dat in de algemene voorwaarden vastgelegd en daarmee zijn wij akkoord gegaan. Daarnaast hebben onze medewerkers, die persoonsgegevens verwerken, allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend.


Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.


Geautomatiseerde besluitvorming

SweetyCakeShop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SweetyCakeShop) tussen zit.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SweetyCakeShop neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens en deze personen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
 • de medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens,
 • de toegang tot de gegevens is afgeschermd, dat wil zeggen dat wij een gebruikersnaam en wachtwoord hanteren op onze computers,
 • we testen en controleren regelmatig onze veiligheidsmaatregelen en deze worden, indien nodig, geactualiseerd,
 • alle activiteiten op onze website vinden plaats via een beveiligde (SSL-) verbinding, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden.
 • De database waarin uw gegevens zijn opgeslagen staat op servers welke in Nederland zijn geplaatst.

Wij wijzen er ook op dat wij geen mails versturen of telefonisch contact met je opnemen om je te vragen naar persoonlijke gegevens, wachtwoorden, e.d.Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om datgene te doen wat door jou gevraagd is.

 • Als je contact opneemt via de webshop met een vraag of klacht, bewaren we jouw e-mail met gegevens. Als je dat niet meer wilt, verwijderen wij deze binnen vier weken nadat je ons daarvan per e-mail (info@sweetycake.nl) op de hoogte hebt gesteld.
 • Als je een een bestelling bij ons hebt gedaan, dan bewaren we de door opgegeven persoonsgegevens. Als je dat niet meer wilt, dan verwijderen we al jouw gegevens binnen vier weken nadat je ons hiervan per e-mail (info@sweetycake.nl) op de hoogte stelt.
 • Als je een account bij ons hebt aangemaakt, dan bewaren we jouw gegevens zolang je ingeschreven blijft staan. Als je geen klant meer van ons wil zijn, dan verwijderen we al jouw gegevens binnen vier weken nadat je ons hiervan per e-mail (info@sweetycake.nl) op de hoogte stelt.
 • Indien je bakvormen en taart- en cupcake standaards, hebt gehuurd, verwijderen wij jouw gegevens zodra deze artikelen weer in ons bezit zijn.
 • Als je je ingeschreven hebt voor de nieuwsbrief, dan bewaren we jouw gegevens zolang je ingeschreven blijft staan. Als je je afmeldt voor de nieuwsbrief, verwijderen we jouw gegevens binnen vier weken nadat je ons hiervan per mail op de hoogte stelt.

Uitgezonderd van het vorenstaande zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo is de wettelijke bewaartermijn van de administratie voor de belastingdienst 7 jaar.


Minderjarigen

Onze website is voor iedereen toegankelijk, maar als je jonger bent dan 16 jaar, mogen wij uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijk vertegenwoordigers jouw persoonsgegevens verwerken. Het is voor ons niet mogelijk om dit te controleren zonder je om verdere gegevens te vragen. Verstrek ons daarom geen gegevens als je de eerder genoemde toestemming (nog) niet hebt gekregen.

Mochten wij bij het ontvangen van je gegevens, om welke reden dan ook, het vermoeden hebben dat je nog geen 16 bent, dan zullen we contact met je opnemen en navraag doen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SweetyCakeShop gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen je computer niet en maken geen inbreuk op je privacy. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding over cookies, je kunt ze dan uitschakelen of accepteren. In het cookiebeleid lees je alles over het gebruik van cookies door SweetyCakeShop.


Rechten inzake jouw gegevens

Wij bieden alle bezoekers de volgende mogelijkheden:

 • om alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in te zien, te veranderen, te beperken of te verwijderen.
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij (het recht van overdracht/dataportabiliteit).
 • de door jou gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken, te beperken of in te trekken.

Het vorenstaande kun je doen op de volgende manieren:

 • Per mail. Onderaan iedere nieuwsbrief van SweetyCakeShop vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen en of om je af te melden.
 • In jouw account. Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzigen.
 • Door contact met ons op te nemen. Je kunt altijd contact opnemen met SweetyCakeShop als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen via de gegevens zoals genoemd onder aan deze privacy statement.

In het geval je je gegevens wilt inzien, kunnen wij je vragen om je te legitimeren, om te controleren of het verzoek wel echt van jou komt. Wij vragen dan om een kopie van je identiteitsbewijs. Zorg er wel voor dat in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan, het paspoort- of identiteitskaartnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier bescherm je jouw privacy.


Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek reageren.


Klacht indienen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt.


Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie hierover vind je op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.


Melding datalekken

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn.

Wij zijn verplicht om alle datalekken te registreren en te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de 'rechten en vrijheden van natuurlijke personen'. Dan hoeft er geen melding plaats te vinden. In het geval van een datalek zullen wij jou hiervan ook op de hoogte stellen.


Wanneer treedt deze privacy statement in werking

Deze privacy statement is in werking getreden op 25 mei 2018 (versie 1.0).


Wijzigingen in deze privacy statement

Wij kunnen deze privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Is deze privacy statement ook van toepassing op websites van derden

Nee. Deze privacy statement is alleen van toepassing op de diensten van SweetyCakeShop. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacy statement van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.


Privacy statement gegevens medewerkers en sollicitanten

SweetyCakeShop heeft ook een privacy statement voor haar medewerkers en sollicitanten. Deze kun je opvragen via info@sweetycake.nl.

Onze contactgegevens

Als je naar aanleiding van deze privacy statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch

06 - 39 10 99 96 (onder winkeltijden)

Maandag 13:00 - 18:00

Dinsdag t/m vrijdag: 10:00 - 18:00

Zaterdag: 10:00 - 17:00

E-mail

Via het contactformulier op onze website of via info@sweetycake.nl

Post

SweetyCakeShop, Beukweg 77, 7556 DD Hengelo

---------------------------------------------------------------------
Privacy statement SweetyCakeShop versie 1.0      24 mei 2018